Ми беремо участь

Пошукова форма

БАЧЕННЯ І МІСІЯ

Діяльність АСОЦІАЦІЇ «ТРАНСПОРТНІ, ЕКСПЕДИТОРСЬКІ І ЛОГІСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ «УКРЗОВНІШТРАНС» здійснюється згідно з галузевим принципом та відповідає вимогам законодавства України та Статуту Асоціації.

Бачення Асоціації: Лідерство на міжнародному ринку Учасників Асоціації, що сприяють в об'єднанні експедиторів, організація чесної конкуренції між учасниками ринку, обміну діловим досвідом, застосування принципу переходу від конкуренції до партнерства, спрощення процедур міжнародної торгівлі, які спрямовані на досягнення Цілей Сталого Розвитку ООН, керуючись принципами Глобального договору ООН та вимогами стандартів і технічних регламентів.

Місія Асоціації: застосовувати та вдосконалювати стандарти транспортної, експедиторської та логістичної галузі.

Основними цілями Асоціації є:

1. Спрощення процедур торгівлі:

- Підготовка пропозицій по удосконаленню законодавства.

- Підготовка пропозицій по питанням застосування тарифів виходячи із загальних інтересів Учасників Асоціації.

- Участь у міжнародних програмах по спрощенню процедур торгівлі і веденню електронного обміну даними.

2. Підготовка компетентного персоналу:

- Організація і проведення семінарів, конференцій, форумів, консультацій, «круглих столів», в т.ч. міжнародних.

- Розробка стандартів для проведення сертифікації в т.ч. і добровільної.

- Кожні чотири роки удосконалювати підготовку по програмам ФІАТА.

- Надання аналітичної, довідково-методичної та ін. інформації та консультацій по нормам міжнародного і національного права.

3. Використання документів та форм ФІАТА:

- Популяризація та вдосконалення на практиці документів ФІАТА.

- Практичне використання документів та форм ФІАТА.

4. Співробітництво з українськими та міжнародними організаціями:

- Підтримка принципів Глобального договору ООН.

- Представництво та захист інтересів Учасників Асоціації у міжнародних організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування.

- Сприяння виходу Учасників Асоціації на міжнародні ринки, шляхом виконавчих функцій у ФІАТА, ЮНВТО, Глобальному договорі ООН та інших міжнародних асоціаціях та організаціях.

Ласкаво просимо до нашої Асоціації!